11. Förtroendevalda och redaktion

GOV Styrelse 4 Styrelsen inför sommaruppehållet 2018, från vänster: Christer Elfversson, Karin Brittsjö, Mats-Inge Olsson, Anita Manskog, Agneta Winqvist, Thorsten Bengtsson, Bitte Holmquist och Christer Fors. Foto: Eskil Malmberg

Vid årsmötet den 5 mars 2018 valdes styrelsen för GöteborgsOperans Vänner. Efter konstituering har styrelsen för verksamhetsåret 2018 följande sammansättning:

Ordförande: Christer Elfversson
Mobiltel: 070-310 93 46
E-post: Christer Elfversson
Vice ordförande: Bitte Holmquist
Kassör: Thorsten Bengtsson
E-post: Thorsten Bengtsson
Sekreterare: Christer Fors
E-post: Christer Fors
Ledamot: Agneta Winqvist
Ledamot: Anita Manskog
Ledamot: Mats-Inge Olsson
GO:s representant: Karin Brittsjö/Lisbeth Pettersson

Revisorer
Revisorer: Torbjörn Hedlund och Jan Håkansson
E-post: Torbjörn Hedlund
Revisorsuppleant: Tommy Crona

Valberedning
Sammankallande:
Hans Andreasson
Mobiltel:
070-565 06 00
E-post: Hans Andreasson

Ledamot: Lennart Röök
Mobiltel: 070-581 25 60
E-post:
Lennart Röök

————————————————————————–

GöteborgsOperan vid ”Kajplats Lilla Bommen”.

Till styrelsen har knutits en redaktion för Hemsidan.
Den utgörs av redaktörerna Eskil Malmberg och Magnus Nordstrand.

Kontakt med Hemsidans redaktion: Eskil Malmberg

Antalet visningar av hemsidan var 5.247 under år 2018. Sedan starten i början av 2011 har sidan fram till årsskiftet 2018/2019 visats vid över 29.000 tillfällen.

cropped-go_vanner_logo_horisontell_jpg.jpg

Annonser