13. Förtroendevalda och redaktion

Styrelsen GOV 2019 Styrelsen 2019-2021, från vänster: Christer Elfversson, Agneta Winqvist, Mats-Inge Olsson, Thorsten Bengtsson, Bitte Holmquist, Magnus Nordstrand, Karin Brittsjö och Christer Fors. Foto: Eskil Malmberg

Vid årsmötet den 27 mars 2023 valdes styrelsen för GöteborgsOperans Vänner. Efter konstituering har styrelsen för verksamhetsåret 2023 följande sammansättning:

Ordförande: Bitte Holmquist

E-post: Bitte Holmquist

Vice ordförande: Madeleine Larsson

Sekreterare:  Magnus Nordstrand

Kassör: Thorsten Bengtsson

E-post: Thorsten Bengtsson

Bitr. kassör: Lasse Larsson

Ledamot: Agneta Winqvist

Ledamot: Marie Cederberg

GO:s representant i styrelsen: Karin Brittsjö

Revisorer
Revisor: Torbjörn Hedlund
E-post: Torbjörn Hedlund

Revisor: Jan Håkansson
E-post: Jan Håkansson

Revisorsuppleant: Tommy Crona

Valberedning
Sammankallande:
Anita Manskog
Mobiltel:
070-640 80 96
E-post: Anita Manskog

Ledamot: Marie-Louise Humble
Mobiltel: ‭070-253 28 98‬
E-post: Marie-Louise Humble

Alla medlemmar kan lämna sina förslag till Anita Manskog när som helst under året, men i god tid före nästa Årsmöte.


GöteborgsOperan vid ”Kajplats Lilla Bommen”.

Till styrelsen har knutits en redaktion för Hemsidan.
Den utgörs av redaktörerna Eskil Malmberg och Magnus Nordstrand.

Kontakt med Hemsidans redaktion: Eskil Malmberg

eller via SMS till 072-937 66 60

Antalet visningar av hemsidan var 5.763 under år 2020. Sedan starten i början av 2011 har sidan fram till årsskiftet 2020/2021 visats vid över 43.000 tillfällen.

cropped-go_vanner_logo_horisontell_jpg.jpg