13. Förtroendevalda och redaktion

Styrelsen GOV 2019 Styrelsen 2019-21, från vänster: Christer Elfversson, Agneta Winqvist, Mats-Inge Olsson, Thorsten Bengtsson, Bitte Holmquist, Magnus Nordstrand, Karin Brittsjö och Christer Fors. Foto: Eskil Malmberg

Vid årsmötet den 13 september april 2021 valdes styrelsen för GöteborgsOperans Vänner. Efter konstituering har styrelsen för verksamhetsåret 2021 följande sammansättning:

Ordförande: Christer Elfversson
Mobiltel: 070-310 93 46
E-post: Christer Elfversson
Vice ordförande: Bitte Holmquist
Kassör: Thorsten Bengtsson
E-post: Thorsten Bengtsson
Sekreterare: Christer Fors
E-post: Christer Fors
Ledamot: Agneta Winqvist
Ledamot: Magnus Nordstrand
Ledamot: Mats-Inge Olsson
GO:s representant: Karin Brittsjö

Revisorer
Revisorer: Torbjörn Hedlund och Jan Håkansson
E-post: Torbjörn Hedlund
Revisorsuppleant: Tommy Crona

Valberedning
Sammankallande:
Hans Andreasson
Mobiltel:
070-565 06 00
E-post: Hans Andreasson

Ledamot: Vakant
Mobiltel: –
E-post: –

Alla medlemmar kan lämna sina förslag till Hans Andreasson när som helst under året, men i god tid före nästa Årsmöte.


GöteborgsOperan vid ”Kajplats Lilla Bommen”.

Till styrelsen har knutits en redaktion för Hemsidan.
Den utgörs av redaktörerna Eskil Malmberg och Magnus Nordstrand.

Kontakt med Hemsidans redaktion: Eskil Malmberg

eller via SMS till 072-937 66 60

Antalet visningar av hemsidan var 5.763 under år 2020. Sedan starten i början av 2011 har sidan fram till årsskiftet 2020/2021 visats vid över 43.000 tillfällen.

cropped-go_vanner_logo_horisontell_jpg.jpg