Förtroendevalda och redaktion

Styrelsen GOV 2015.

Styrelsen, från höger: Bitte Holmquist, Christer Fors, Christina Carlsson (t.o.m. 2017), Christer Elfversson (ordförande), Karin Brittsjö (t.o.m. 2017), Anita Manskog, Mats-Inge Olsson och Agneta Winqvist.Foto: Eskil Malmberg.

Vid årsmötet den 5 mars 2018 valdes styrelsen för GöteborgsOperans Vänner. Efter konstituering har styrelsen för verksamhetsåret 2018 följande sammansättning:

Ordförande: Christer Elfversson
Mobiltel: 070-310 93 46
E-post: Christer Elfversson
Vice ordförande: Bitte Holmquist
Kassör: Thorsten Bengtsson
E-post: Thorsten Bengtsson
Sekreterare: Christer Fors
E-post: Christer Fors
Ledamot: Agneta Winqvist
Ledamot: Anita Manskog
Ledamot: Mats-Inge Olsson
GO:s representant: Lisbeth Pettersson

Revisorer
Revisorer: Jan Håkansson och Torbjörn Hedlund (tidigare Jonsson)
E-post: Torbjörn Hedlund
Revisorsuppleant: Tommy Crona

Valberedning
Sammankallande:
Hans Andreasson
Mobiltel:
070-565 06 00
E-post: Hans Andreasson

Ledamot: Lennart Röök
Mobiltel: 070-581 25 60
E-post:
Lennart Röök

————————————————————————–

GöteborgsOperan vid ”Kajplats Lilla Bommen”.

Till styrelsen har knutits en redaktion för Hemsidan.
Den utgörs av redaktörerna Eskil Malmberg och Magnus Nordstrand.

Kontakt med Hemsidans redaktion: Eskil Malmberg

Antalet visningar av Hemsidan var 2.358 år 2012, 3.493 år 2013 och 4.428 under år 2014. Sidan visades 6.364 gånger under 2015 och 5.225 gånger under 2016.

Sedan starten i början av 2011 har sidan i december 2016 visats vid över 22.000 tillfällen.

cropped-go_vanner_logo_horisontell_jpg.jpg

Annonser