11. Aktuell GO-personal

Som alla alerta GO-Vännerna redan konstaterat finns det tidigare artiklar om artister eller annan personal vid GöteborgsOperan t.ex. David Radok, Finn Rosengren och Lars-Åke Thessman.

Även på Wikipedia: Göran Gademan, Finn Rosengren och Lars-Åke Thessman.

Här lägger vi upp några länkar för att underlätta tillgången till intressant information. Några exempel på presentationer finns här:

Sofie Asplund. (saknar foto) – Se GO-Vänner: Sofie Asplund. och Wikipedia: Sofie Asplund.

Joachim Bäckström – se GO-Vänner: Joachim Bäckström och Wikipedia: Joachim Bäckström.

Mattias Ermedahl.

Hans Gefors. – Se även Wikipedia: Hans Gefors.

Katarina Giotas. (saknar foto)

Malin Hartelius, (saknar foto). – Se även Wikipedia: Malin Hartelius.

Anna Johansson.

Ann-Kristin Jones.

Mia Karlsson.

Katarina Karnéus. – Se Wikipedia: Katarina Karnéus.

Tomas Lind.

Peter Loguin.

Anders Lorentzson. Se artikel på GO-Vänner: Anders Lorentzson.

Erik Lundh. Wikipedia.

Elisabeth Meyer. (saknar foto)

Jonas Olofsson. (saknar foto)

Matilda Paulsson. (saknar foto) – Se Wikipedia: Matilda Paulsson

Kerstin Perski. (saknar foto) – Se Wikipedia: Kerstin Perski

Annalena Persson. – Se artikel på Wikipedia: Annalena Persson.

David Radok.

Susanne Resmark. (saknar foto) – Se GO-Vänner: Susanne Resmark. och Wikipedia: Susanne Resmark.

Carolina Sandgren. – Se GO-Vänner: Carolina Sandgren. och Wikipedia: Carolina Sandgren.

Markus Schwartz. – Se Wikipedia: Marcus Schwartz.

Marco Stella. – Se artikel på Wikipedia: Marco Stella.

Ida Falk Winland.

Åke Zetterström. Se artikel på GO-Vänner: Åke Zetterström. och på Wikipedia: Åke Zetterström.

cropped-go_vanner_logo_horisontell_jpg.jpg