Medlemsbrev Mars 2015

GÖTEBORGSOPERANS VÄNNER Göteborg 2015-03-16

Till våra medlemmar!

Här kommer medlemsbrevet för mars, det tredje under 2015. Det distribueras med vanlig post till alla medlemmar, tillsammans med ett erbjudande från Konsertkören att uppleva Macbeth i Konserthuset den 19 april till rabatterat pris.

Operaresan till La traviata i Oslo den 5-6 juni kan dessvärre inte genomföras på grund av för få anmälda deltagare. Vi gör förmodligen ett nytt försök nästa säsong.

Vid årsmötet den 9 mars valdes två nya styrelseledamöter. Styrelsen konstituerade sig den 10 mars och har nu följande sammansättning: Karin Brittsjö (Operans representant) Christina Carlsson (kassör), Christer Elfversson (ordförande), Christer Fors (ny – sekreterare), Bitte Holmquist (vice ordförande), Anita Manskog (ny), Mats-Inge Olsson och Agneta Winqvist.

Till revisorer omvaldes Monica Påhlsson och nyvaldes Torbjörn Jonsson. Till revisorsuppleant nyvaldes Tommy Crona. Till valberedning utsågs Lennart Röök och Hans Andreasson.

Avgående styrelseledamöterna Jan-Erik Hultman, Rigmor Börjesson och Stig Börjesson samt avgående revisorerna Björn Olsmats och Lennart Dahlberg avtackades.

Stig och Rigmor Börjesson blev varmt avtackade vid årsmötet.

Stig och Rigmor Börjesson blev varmt avtackade vid årsmötet.

GO-vännernas stipendier för 2015 tilldelades sopranen Carolina Sandgren och ljusdesignern Joakim Brink. Läs här: https://govanner.se/stipendiater-2015/

Joakim visade bilder från några uppsättningar, som han har ljussatt och Carolina tackade med Puccini: ”Vissi d’arte, vissi d’amore” ur Tosca och ”O Mio babbino caro” ur Gianni Schicchi. En av deltagarna i årsmötet: ”Att få lyssna till sådan skönsång gav valuta för tio års inbetalad medlemsavgift!”

Här kommer en förteckning över vad som är aktuellt för GO-vännerna under den närmaste tiden:

Måndagen den 23 mars kl 19.00 var det åter operafrågelek i orkestersalen (ingång via scenporten). Lag bildades på platsen. Fri entré. Liten förfriskning. Anmälan i förväg till lekledaren christer.elfverson@telia.com om du tänker komma. Det underlättar vår planering. Medlemmars gäster var också varmt välkomna.

Tisdagen den 7 april kl 19.00 på Lilla scenen ledde Göran Gademan ett samtal inför premiären den 18 april på Riddar Blåskäggs borg och Erwartung. (Operans eget arrangemang – brukar vara mycket välbesökt – kom i god tid!)

Samtal på GöteborgsOperans Lilla scen den 7 april 2015. Regissör David Radok, Göran Gademan, och sångarna Anders Lorenzon samt Katarina Karnéus.

Samtal på GöteborgsOperans Lilla scen 7 april 2015. Regissören David Radok (övre vänster), psykologen Per Magnus Johansson (övre höger), musikaliskt instuderingsansvarig och GO Vänners stipendiat 2014 Karin Holm (nedre vänster). Samtalsledare var dramaturgen Göran Gademan flankerad av sångarna Anders Lorentzson och Katarina Karnéus (nedre till höger). Foton: Bitte Holmquist.


Lyssna gärna på samtalet ”PSYKOANALYS I ORD OCH TON?”: http://sv.opera.se/forestallningar/riddar-blaskaggs-borg-erwartung-2014-2015/

Måndagen den 13 april kl 19.00 i orkestersalen (ingång via scenporten) fick GO-vännerna ta del av Göran Gademans introduktion till Riddar Blåskäggs borg och Erwartung. Entré: 50 kr, vilket inkluderade både förfriskning och lottsedel. För planeringens skull är det alltid bra om du anmäler i förväg att du ämnar vara med: christer.elfverson@telia.com . Medlemmarnas gäster välkomnades också.
Läs mer: http://sv.opera.se/forestallningar/riddar-blaskaggs-borg-erwartung-2014-2015/

Lördagen den 9 maj åkte vi till Borås!
GöteborgsOperan turnerar i Västra Götalandsregionen med en tältversion av Verdis opera Rigoletto och den ville vi gärna uppleva genom att åka till Borås.

Preliminärt program:
15.00 avresa med buss från GöteborgsOperan, i bussen presenterar någon som är inblandad i föreställningen idén bakom den här tältversionen,
16.00 lättare måltid på restaurangen Utbult Borneby & Co i Kulturhuset vid spelplatsen i Borås,
18.00 föreställning,
20.30 hemresa,
21.30 ankomst till Göteborg.

Mer om resan, paketpris och anmälningstid finns i nästa medlemsbrev – se: https://govanner.se/medlemsresa-till-boras-den-9-maj-2015/

Även här är medlemmarnas gäster välkomna att följa med. Vi bokar 30 biljetter. Tältet rymmer 200 personer, så det blir snabbt fullsatt. Läs mer: https://govanner.se/rigoletto-aker-pa-turne-med-go/

Måndagen den 11 maj kl 19.00 i orkestersalen (ingång via scenporten) var det dags för Göran Gademans introduktion till Rossinis Askungen inför nypremiären den 14 maj.
Entré: 50 kr, vilket inkluderar förfriskning och lottsedel Anmäl gärna i förväg ditt deltagande till christer.elfverson@telia.com

Onsdagen den 22 juli: För sommarens resa till Läckö (Berlioz opera Béatrice och Bénédict) hänvisar vi till särskilt informationsblad, som bifogas i nästa utskick.
Priset är oförändrat sedan förra året: 1150 SEK.

Varmt välkomna på GO-vännernas arrangemang! Medlemmarnas gäster är också alltid välkomna!

Allra sist en påminnelse: Medlemsavgiften för 2015 – är den betald? 200 kronor för enskild medlem, 300 kr för flera personer med samma postadress och 75 kr för medlemmar under 30 år. Bankgiro: 358-0040. Glöm inte att ange namn!

Styrelsen

cropped-go_vanner_logo_horisontell_jpg.jpg