Medlemsbrev – April 2016

GöteborgsOperan som värnas av GöteborgsOperans Vänner. Foto: Eskil Malmberg.

GöteborgsOperan värnas av GöteborgsOperans Vänner. Foto: Eskil Malmberg.

GOV Medlemsbrev Nr 3-2016

Styrelsen för GöteborgsOperans Vänner

Karin Brittsjö, Christina Carlsson, Christer Elfversson, Christer Fors, Bitte Holmquist, Anita Manskog, Mats-Inge Olsson och Agneta Winqvist

Här finns även ett erbjudande från GöteborgsOperan:

Rabatt på föreställning av Macbeth den 22 maj 2016 kl 15.00.

cropped-go_vanner_logo_horisontell_jpg.jpg