Medlemsbreven 2015

Att skriva brev tillhör livets meningfulla sysselsättningar för att förmedla tankar, känslor och nyheter. Annalena Persson som Tatjana i ”Brevscenen” från ”Eugene Onegin” på GöteborgsOperan 2008. Foto: Ingmar Jernberg.

2015

* Årets första medlemsbrev skickades ut den 19 januari och kom till medlemmarna omkring den 21 januari.

* Årets andra medlemsbrev skickades ut den 6 februari och kom till medlemmarna omkring den 10 februari.

* Årets tredje medlemsbrev skickades ut den 17 mars och kom till medlemmarna omkring den 20 mars.

* Årets fjärde medlemsbrev skickades ut den 7 april och kom till medlemmarna omkring den 10 april.

* Årets femte medlemsbrev skickades ut den 12 maj och kom till medlemmarna omkring den 15 maj.

* Årets sjätte medlemsbrev skickades ut den 4 juni och kom till medlemmarna omkring den 8 juni.

* Med smärre ändringar av brevet från 2015-06-04 skickades ett nytt medlemsbrev med mejl i juni. Det räknas som medlemsbrev nummer sju.

* Årets åttonde medlemsbrev skickas ut den 19 augusti och kommer till medlemmarna omkring den 21 augusti.

Vi försöker att samordna våra utskick av medlemsbrev med GöteborgsOperans utskick av GO-nyheter, vilket sker sex gånger om året. Aktuell information kommer liksom tidigare att finnas på vår hemsida.

Medlemsinformation kommer dessutom vid behov att skickas som mejl. Det är därför viktigt, att så många medlemmar som möjligt anmäler sin e-postadress till föreningen: gov@telia.com
Många har redan gjort det, men vi saknar en del.

Den som vill fortsätta att få ut alla medlemsbrev via post kan höra av sig till ordförande Christer Elfversson, telefon 042-34 75 29 eller 070-310 93 46, så försöker vi ordna den saken.

* När Du skriver till oss är adressen:
Flygfoto images-19

GöteborgsOperans Vänner
GöteborgsOperan
Christina Nilssons Gata
411 04 GÖTEBORG

* Är Du inte medlem, så kan Du enkelt bli det genom att sätta in medlemsavgiften på bankgiro 358-0040 och då skriva namn och hemadress.

cropped-go_vanner_logo_horisontell_jpg.jpg