Medlemsbrev Feb 2016

Här kommer det första medlemsbrevet för 2016. Det distribueras även med vanlig post till alla medlemmar. Brevet innehåller tre bilagor:

    1. Kallelse till årsmöte 2016 GOV måndagen den  7 mars kl 19.00,

2. Verksamhetsberättelse 2015  för GOV och
3. Förnyad inbjudan till vårens operaresa till Malmö den 16-17 april.

Nytt år betyder att medlemsavgiften bör betalas. De flesta har redan gjort det, men vi påminner om att bankgironumret är 358-0040 och att avgiften är oförändrat 200 kr, 300 kr för flera personer på samma postadress och 75 kr för medlemmar under 30 år. Glöm inte att ange namn!

Vi påminner också om att vi gärna tar emot fler e-postadresser. Ibland kommer erbjudanden med kort varsel från Operan. Och ibland blir det snabba ändringar i programmet. Sådant meddelas via e-post. Dessutom sparar föreningen porton. Skicka till gov@telia.com.

Kalendarium för de närmaste aktiviteterna:

Göran Gademans kurs Operahistoria (fullbokad!) fortsätter med träffar tisdagarna 16/2, 23/2, 1/3, 15/3, 12/4, 19/4 och 3/5 samt 17/5.

Torsdagen den 18/2 och fredagen den 19/2 kl 19.00 samt söndagen den 21/2 kl 18.00 Stora scenen, Operans arrangemang: The Blue Planet in Concert.

Fredagen den 19 februari är sista dagen för anmälan och betalning av Operaresan till Malmö 16-17 april 2016.

Fredagen den 26 februari kl 19.00 Stora scenen, Operans arrangemang: Konsert kring Shakespeares Hamlet.

Måndagen den 7 mars kl 19.00 Lilla scenen: Årsmöte enligt bifogad kallelse. Observera att anmälan till efterföljande måltid på restaurang Bommen skall göras senast fredagen den 26 februari genom att man sätter in 210 kr på bankgiro 358-0040.

Måndagen den 21 mars kl 19.00 Orkestersalen: Operafrågelek, med betoning på lek. Lag bildas på platsen. Fri entré. Liten förfriskning. Medlemmarnas gäster är också välkomna. Anmäl gärna i förväg deltagande till ordföranden christer.elfverson@telia.com eller 070-3109346. Det underlättar vår planering.

Torsdagen den 31 mars kl 19.00 Lilla scenen, Operans arrangemang: Samtal inför premiären på Ambroise Thomas opera Hamlet.

Måndagen den 4 april kl 19.00 Orkestersalen: Göran Gademans introduktion för GöteborgsOperans Vänner till premiären på Ambroise Thomas opera Hamlet den 9 april. Entré: 50 kr, vilket inkluderar förfriskning och lottsedel. Medlemmarnas gäster är också välkomna. Anmäl gärna i förväg deltagande till ordföranden, enligt ovan.

Lördagen den 9 april kl 18.00 Stora scenen, Operans arrangemang: Premiär Ambroise Thomas opera Hamlet.

Lördagen den 16 april – söndagen den 17 april: Resa till Malmö, musikalen Billy Elliot och operan Maskeradbalen. Se: Medlemsresa till Malmö Opera 16-17 april 2016.

Välkomna! Vi ses väl? Nästa medlemsbrev beräknas till början av mars 2016.

Styrelsen för GöteborgsOperans Vänner

Karin Brittsjö, Christina Carlsson, Christer Elfversson, Christer Fors, Bitte Holmquist, Anita Manskog, Mats-Inge Olsson och Agneta Winqvist

cropped-go_vanner_logo_horisontell_jpg.jpg