Medlemsbrev 2014

Att skriva brev tillhör livets meningfulla sysselsättningar för att förmedla tankar och känslor. Annalena Persson som Tatjana i ”Brevscenen” från ”Eugene Onegin” på GöteborgsOperan 2008. Foto: Ingmar Jernberg.

2014

* Årets första medlemsbrev skickades ut den 20 januari och kom till medlemmarna omkring den 23 januari.

* Det andra medlemsbrevet skickades ut den 13 mars och kom till medlemmarna omkring den 17 mars.

* Det tredje medlemsbrevet skickades ut den 17 april och kom till medlemmarna omkring den 23 april.

* Det fjärde medlemsbrevet skickades ut den 22 maj och kom till medlemmarna omkring den 26 maj.

* Höstens första medlemsbrev skickades ut den 19 augusti och kom till medlemmarna omkring den 22 augusti. Läs här: GOV Hösten 2014 Nr 1.

* Höstens andra medlemsbrev skickades ut den 16 september och kom till medlemmarna omkring den 18 september. Läs här: GOV Hösten 2014 Nr 2.

* Höstens tredje medlemsbrev skickades ut den 3 november och kom till medlemmarna omkring den 5 november. Läs här: GOV Hösten 2014 Nr 3.

* Höstens fjärde medlemsbrev skickades ut den 2 december och kom till medlemmarna omkring den 4 december. Läs här: GOV Hösten 2014 Nr 4.

Vi kommer att samordna våra utskick av medlemsbrev med GöteborgsOperans utskick av GO-nyheter, vilket sker sex gånger om året. Aktuell information kommer som tidigare att även finnas på vår hemsida.

Medlemsinformation kommer dessutom vid behov att skickas som mejl. Det är därför viktigt, att så många medlemmar som möjligt anmäler sin e-postadress till föreningen: gov@telia.com
Många har redan gjort det, men vi saknar en hel del.

Den som vill fortsätta att få ut alla medlemsbrev via post kan höra av sig till ordförande Christer Elfversson, telefon 042-34 75 29 eller 070-310 93 46, så försöker vi ordna den saken.

* När Du skriver till oss är adressen:
Flygfoto images-19

GöteborgsOperans Vänner
GöteborgsOperan
Christina Nilssons Gata
411 04 GÖTEBORG

* Är Du inte medlem, så kan Du enkelt bli det genom att sätta in medlemsavgiften på bankgiro 358-0040 och då skriva namn och hemadress.

cropped-go_vanner_logo_horisontell_jpg.jpg