Verksamhetsberättelse 2014

GöteborgsOperan har något för alla sina Vänner!

GöteborgsOperan har alltid något för alla sina Vänner!

GÖTEBORGSOPERANS VÄNNER

Verksamhetsberättelse 2014
GöteborgsOperans Vänner
Organisationsnummer 802444-6455

2014 var föreningens trettionionde verksamhetsår. Årsmötet hölls den 10 mars 2014 och följdes av ett extra medlemsmöte den 14 maj. Stadgarna ändrades då så att styrelsen skulle bestå av enbart ordinarie ledamöter till ett antal av sju till nio personer. Styrelsen har sedan dess haft följande utseende: Karin Brittsjö (utsedd av Operan), Rigmor Börjesson (sekreterare), Stig Börjesson, Christina Carlsson (kassör), Christer Elfversson (ordförande), Bitte Holmquist (vice ordförande), Jan-Erik Hultman, Mats-Inge Olsson och Agneta Winqvist.

Stora delar av den styrelse, som utsågs vid årsmötet den 10 mars 2014. Från vänster: Bitte Holmquist, Karin Brittsjö, Christer Elfersson, Stig Börjesson, Rigmor Börjesson och Agneta Winqvist.

Stora delar av styrelsen, som utsågs vid årsmötet den 10 mars 2014. Från vänster: Bitte Holmquist, Karin Brittsjö, Christer Elfversson (ordförande), Stig Börjesson, Rigmor Börjesson och Agneta Winqvist. Christina Carlsson, Jan-Erik Hultman och Mats-Inge Olsson saknas på bilden. Foto: Eskil Malmberg.

Vid årsmötet omvaldes Monica Påhlsson och Björn Olsmats som ordinarie revisorer och Lennart Dahlberg som revisorssuppleant. Till valberedningen omvaldes Lennart Röök och Christer Forss som ordinarie ledamöter och Hans Andreasson som suppleant.

Avgående ordföranden Monica Westerberg-Karsegård utsågs till hedersordförande och avgående styrelseledamoten Göran Gademan till hedersmedlem.

Föreningens stipendier tilldelades pianisten Karin Holm och tenoren Jonas Olofsson. Deras tack blev musikaliskt.

Vid utgången av 2014 var antalet medlemmar i föreningen 385 personer. Årsavgiften var oförändrat 200 kr per person, 300 kr för boende på samma adress och 75 kr för medlemmar under 30 år.

Två resor genomfördes. Den 23 juli såg vi Verdis sista opera Falstaff på Läckö och den 22 november Rossinis Greve Ory i Malmö.

Göran Gademan gav inspirerande och lärorika introduktioner till premiärerna på Orfeus och Eurydike, Judinnan, Carmencita Rockefeller, Figaros bröllop och Hans och Greta.

Två tonsättarjubiléer firades. Den 14 maj presenterade Göran Gademan Gluck (300 år) med efterföljande vårtallrik på restaurang Bommen och den 14 oktober var det dags för Richard Strauss (150 år).

Övriga arrangemang: 14 april möte med nye konstnärlige ledaren opera/drama Stephen Langridge, 12 augusti deltagande i Operans konsert under Kulturkalaset på Götaplatsen, 23 september operafrågelek, 9 december julfest på Artisten med jultallrik och avgångselevernas föreställning med två enaktsoperor, Le portrait de Manon av Massenet och The Old Maid and the Thief av Menotti.

Under hösten har GO-vännerna varit representerade vid Operans arrangerade samtal, ledda av Göran Gademan, inför premiärerna på Figaros bröllop, Kristina från Duvemåla och Hans och Greta. En annan nyhet har varit att Operan, ibland via nätet, erbjudit medlemmarna i föreningen rabatt eller fribiljetter till tre konserter och till en föreställning av Menottis Telefonen i Kronhuset.

Föreningens hemsida http://www.govanner.se har kontinuerligt uppdaterats av vår webb-master Eskil Malmberg. Där läggs hela tiden ut den mest aktuella informationen. Men där finns också artistpresentationer, medlemsbrev, erbjudanden från Operan, ordförandens återkommande krönikor, med bland annat operagåtor och väldigt mycket annat.

Antalet medlemmar som har anmält e-postadress har ökat rejält. Nu är det 75 % av medlemmarna som vi kan nå via mejl. Registren är dock inte helt tillförlitliga. Vi arbetar med att förbättra dem.

Styrelsen har under året haft nio protokollförda möten. Planering för de närmaste aktiviteterna och utskicken dominerar förstås på dessa möten. Men styrelsen försöker också arbeta mer långsiktigt med att utveckla verksamheten för medlemmarnas bästa och med att utöka kontakterna med operaledningen. Under hösten hade vi i detta syfte brain-storming, där vi diskuterade visioner för framtiden och strategier för en ännu bättre verksamhet. Dokumentationen kring detta har presenterats för operaledningen. Vi har också diskuterat ett utvidgat samarbete med andra vänföreningar. Ett återkommande inslag på styrelsemötena är frågan om hur vi skall kunna rekrytera fler medlemmar. Från medlemmarna välkomnar vi ständigt idéer om hur verksamheten kan utvecklas.

Under året har åtta medlemsbrev skickats ut till medlemmarna, varav fem tillsammans med GöteborgsOperans tidning GO-nyheter. Vi är mycket tacksamma för att Operan beredvilligt ger oss den möjligheten att få ner portokostnaderna.

Styrelsen vill tacka medlemmarna för stöd, uppmuntran, entusiasm och visat intresse. Vi känner att det är en förening av just GOA VÄNNER.

Göteborg den 6 februari 2015

Karin Brittsjö, Rigmor Börjesson, Stig Börjesson, Christina Carlsson, Christer Elfversson, Jan-Erik Hultman, Mats-Inge Olsson och Agneta Winqvist

cropped-go_vanner_logo_horisontell_jpg.jpg