Ordföranden har ordet – oktober 2015

Göteborgspanorama. Foto: WikiCommons.

Göteborgspanorama. Foto från Wikimedia Commons.

Ord devalveras fortlöpande. ”Fantastisk” betyder idag helt enkelt ”bra”, ”kris” att det är lite problematiskt, ”kränkt” att man är ledsen. Men ordet ”sensation” har fortfarande kvar sin valör. En sensation är något exceptionellt, något banbrytande och kanske oväntat. Sensationer sätter spår i sinnena.

Christer Elfvensson, ordförande i GöteborgOperans Vänner.

Christer Elfversson, ordförande i GöteborgOperans Vänner. Foto: Eskil Malmberg.

Under den senaste månaden har jag upplevt hela två operasensationer. Först GöteborgsOperans världspremiär på Notorious, en ny svensk opera, baserad på en film av Hitchcock, med en kvartett världsartister i huvudrollerna och med internationellt erkända konstnärer som dirigent och regissör. Hela idén är i sig själv en sensation och genomförandet måste också karakteriseras som sensationellt. Jag har redan sett uppsättningen två gånger och jag är säker på att det blir minst en gång till. Men man får skynda sig. Den 1 november ges sista föreställningen av Notorious.

Sensation nummer två? För första gången på femtio år kommer en ny och även bokstavligt ”tungt vägande” operabok, nämligen Göran Gademans Operahistoria, ett nästan 750 sidor faktaspäckat, men lättläst praktverk som blir ett måste för varje operaintresserad människa. Eller för all del även för någon som ännu inte blivit intresserad av denna den mest mångfaldiga konstform som finns. En sensation!

Vilken lycka för GöteborgsOperans Vänner att ha en så kunnig – och så underhållande – introduktör till Operans premiärer. Nästa gång blir det måndagen den 16 november klockan 19 i Orkestersalen, med ingång genom sceningången. Då introducerar Göran Gademan Janáčeks opera Fallet Makropulos för medlemmarna och deras gäster. Entré: 50 kr, vilket inkluderar lottsedel och liten förfriskning. Anmäl gärna i förväg Ditt deltagande till christer.elfverson@telia.com. Det underlättar vår planering.

Det samma gäller även om Du vill vara med på min operafrågelek i samma lokal måndagen den 26 oktober, men då är det ingen entré. Det är tredje gången vi prövar den här frågelekformen och det har varit mycket uppskattat. Lag bildas på platsen och det hela skall kännas som en ganska anspråkslös lek med vad som förekommit på Operans scen under de första snart 22 åren. Alla välkomna, även medlemmarnas gäster.

Och apropå frågelek: Här kommer svaret på förra månadens operagåta i ”Ordföranden har ordet”. De fem sökta musikalerna var: Teaterbåten (Show Boat), My Fair Lady, Sommarnattens leende (A Little Night Music), Kiss me Kate och Les Misérables. Först med rätta svaren var Thorsten Bengtsson, Christel Carlsson, Karin Persson och Christer Fors, i här nämnd ordning.

Ny fråga: Nu söker jag tre olika operor som nog får betraktas som just ”sensationer”, när de uruppfördes. Två av dem har spelats på GöteborgsOperan och alla tre finns naturligtvis med i Göran Gademans Operahistoria.

A. En opera i tre långa akter med fyra stora roller, varav en s.k. ”byxroll”, samt ett myller av bifigurer, exempelvis en poliskommissarie, två överhovmästare, en sångare, en modist och tre faderlösa adelsflickor. Operan blev direkt en stor publiksuccé och spreds snabbt över hela världen. Den ingår nu i standardrepertoaren i varje operahus, som förfogar över ett orkesterdike med plats för närmre hundratalet musiker. Delvis berodde kanske den här operans popularitet på att den skilde sig radikalt från två operor, som föregått denna i tonsättarens produktion. Operan innehåller musik som är bland det skönaste som skrivits för operascenen. Den är en av mina absoluta favoriter.

B. Urpremiären på denna opera beskrivs i Gademans Operahistoria som ”en av de mest sensationella succéerna i hela operans historia”. Det är ett storstilat spektakel i fem akter. Bland rollerna märks en hertig, en prinsessa, en bondflicka, en riddare och en präst. Kören får föreställa riddare, hovfolk, soldater, bönder, munkar och nunnor.

C. Efter urpremiären på denna opera fanns det kritiker som hävdade att den innebar ett hopp om europeisk operas pånyttfödelse. Orkestern spelar en huvudroll i operans sex mellanspel. Göran Gademan skriver i Operahistoria, att havet ”är närvarande i varenda takt”. Om titelrollen (tenor) sägs det, att han är ”en plågad individ och offer för samhället”.

Det var väl inte så väldigt svårt? Skicka din lösning till christer.elfverson@telia.com, så kanske det vankas något litet pris vid lämpligt tillfälle. Till exempel när vi ses på Operan. För det gör vi väl?

Christer

Christer Elfversson, ordförande för
cropped-go_vanner_logo_horisontell_jpg.jpg

 Panora rånhamnpiren i Mölle. Foto: WikiCommons.

Panorma sett från hamnpiren i Mölle. Foto: Wikimedia Commons.