Ordföranden har ordet – april 2017

Göteborgspanorama. Foto: WikiCommons.

Göteborgspanorama. Foto från Wikimedia Commons.

Sopranen Elisabet Strid gästspelade på GöteborgsOperan med huvudrollen i det konsertanta framförandet av Rangströms opera Kronbruden. Hon fick därför bli utgångspunkten för mars månads operagåta. Den utformades som en associativ lek av typen ”Katten på råttan, råttan på repet”.

Christer 2015

Här kommer de rätta svaren:

A. Förra gången Elisabet Strid gästade GöteborgsOperan var det i titelrollen i en tjeckisk opera. Vilken? Rusalka.

B. Det mest kända stycket i den operan är ”Sången till månen”. Vilken Haydn-opera har ”månen” som en del av verkets namn? Il mondo della luna (Livet på månen).

C. Det italienska namnet på Haydns opera innehåller namnet på en huvudperson i en Verdi-opera. Vad heter han? Greven av Luna.

D. Och vad heter operan? Il trovatore (Trubaduren)

E. Den kvinnliga huvudpersonen i denna opera har samma förnamn som den kvinnliga huvudpersonen i en opera av Beethoven. Vilket är namnet? Leonora.

F. Och vad heter Beethovens opera? Fidelio.

G. En annan kvinnlig roll i denna opera bär samma namn som Figaros mamma. Vad heter hon? Marcellina.

H. Och vad heter Figaros pappa? Bartolo.

I. Vilket är hans yrke? Läkare.

J. Samma yrke har en person i en Verdi-opera som återkommer på GöteborgsOperan i maj. Vad heter den personen? Grenvil.

K. Och vad heter den kvinnliga huvudpersonen i den operan? Violetta.

L. Hennes namn för tankarna till en operett av Kalmàn som utspelar sig i Paris. Vad heter den operetten? Violen från Montmartre.

M. Den Paris-stadsdel som operetten utspelar sig i ligger på en kulle, ett litet berg. I en annan operett, av Offenbach, sjungs det om ett annat berg. Vad heter det berget? Ida.

N. Berget har samma namn som en sopran på GöteborgsOperan. Vad heter hon i efternamn? Ida Falk Winland.

O. Denna sopran gjorde häromåret kvinnliga huvudrollen i en fransk opera som bygger på ett drama av Shakespeare. Vilken opera? Hamlet.

P. Vad heter rollfiguren? Ofelia.

Q. Hon tar livet av sig. På vilket sätt? Dränker sig.

R. Hon hamnar därmed i ett element där titelfiguren i en Janacek-opera ständigt befinner sig. Vilken opera kan det vara? Här blev det FEL i frågan! En Dvorák-opera skulle det vara. Och svaret skulle innebära att cirkeln slöts, samma svar som i fråga A: Rusalka!

Rusalka är ju en sjöjungfru och vattnet är hennes rätta element. Så många svar har inte kommit den här gången, förmodligen beroende på att frågan var felaktig, men två svar som kommit in nämner istället Janaceks Katja Kabanova. Katja dränker ju sig i slutet av operan genom att hoppa i floden. Sedan dess befinner hon sig – kanske – ständigt där. Det svaret har förstås godkänts. Först med rätt lösning var återigen Christer Fors, tätt följd av Thorsten Bengtsson. Grattis!

Vid GO-vännernas årsmöte den 13 mars utdelades årets stipendier. De gick till sångaren, regissören, presentatören med mera Mattias Ermedahl och till repetitören, arrangören, pianosolisten med mera Joakim Kallhed. De båda stipendiaterna tackade med att framföra ett mycket uppskattat Birger Sjöberg-program! Applåder och bravorop!

Mattias Ermedahl har ju funnits på GöteborgsOperan sedan starten 1994. Första rollen var Chefstekniker 1 i Aniara. Mattias har också gästspelat på andra håll, exempelvis i Malmö.

I april månads operagåta söker jag tolv roller, som han har gjort genom åren här hos oss på GöteborgsOperan. Vilka kan det vara?

A. Ett namnlöst naturväsen, som återkommer med sorgsna varningar genom hela dramat.

B. En prins i en fransk operett, som utspelar sig i Antikens Grekland.

C. En annan prins i en opera med handlingen förlagd till Japan.

D. En tredje prins, som i början av operan flyr undan en jätteorm, springer vilse i skogen, ropar på hjälp och faller utmattad till marken.

E. En greve, som uppvaktar doktor Bartolos myndling.

F. En man, som försöker få kontakt med sin telefonpratande fästmö.

G. En halvbroder till Golaud.

H. En broder till Blanche.

I. En vän till Renato des Grieux.

J. En smugglare i Sevilla-trakten.

K. Donna Annas trolovade.

L. En kapten för Rawenwoods vaktmanskap.

Ange rollfigurens namn och vilken opera det handlar om. Skicka in din lösning direkt till mig: christer.elfverson@telia.com. Priset är som vanligt evig ära och berömmelse!

Fjolårets två operakurser med Göran Gademan blev snabbt fulltecknade. Vi inleder höstterminen 2017 med en ny kortkurs. Det blir tre kurstillfällen, den 22/8, 29/8 och 5/9. ”Röster” är temat. Det handlar alltså om lyriska sopraner, dramatiska sopraner, mezzo, altar, kontraaltar, spintotenorer, Wagner-tenorer, barytoner, basar, basbarytoner, countertenorer och allt vad de olika operarösttyperna kan kategoriseras som.

Inbjudan och mer information kommer i medlemsbrev som skickas den 7 april.. Då gäller det att vara på bettet! Till kursen om svensk operahistoria fick tyvärr inte alla intresserade plats. ”Först till kvarn”, som det brukar heta.

Vi ses väl?

Christer

Christer Elfversson, ordförande för
cropped-go_vanner_logo_horisontell_jpg.jpg

 Panora rånhamnpiren i Mölle. Foto: WikiCommons.

Panorma sett från hamnpiren i Mölle. Foto: Wikimedia Commons.