Ordföranden har ordet – feb/mar 2016

Göteborgspanorama. Foto: WikiCommons.

Göteborgspanorama. Foto från Wikimedia Commons.

I januari månads ordförandekrönika handlade operagåtan om Mats Persson. Jag sökte sex roller som Mats Persson har kreerat hos oss i Göteborg. Först två titelroller, båda hos Verdi. Rätta svaren var Macbeth och Rigoletto. Macbeth gavs med premiär den 2 februari 2008 i en fantastiskt fin uppsättning, signerad David Radok. Den uppsättningen får nypremiär i vår på självaste valborgsmässoafton! Lämpligt nog med tanke på häxorna som spelar en viktig roll i Macbeth. Nu får Mats Persson en ny Lady Macbeth vid sin sida, nämligen Annalena Persson. Senast var det Francesca Patanè som gjorde rollen.
Christer 2015
Rigoletto turnerade i tält genom Västra Götalandsregionen våren 2015. GöteborgsOperans Vänner såg den en regnig afton i Borås! Operagåtan handlade också om två roller där Mats Persson har spelat – och sjungit, förstås – broder till den kvinnliga titelrollen. Svaren jag tänkte mig var lord Enrico i Donizettis Lucia di Lammermoor med premiär 2 april 2011 (och med min favorit Kerstin Avemo som Lucia) och Lescaut mot Ann-Marie Backlunds Manon Lescaut i premiären på Puccinis opera den 2 februari 2002. Men några har uppmärksammat mig på att Mats Persson också gjorde Orest, alltså brodern till Elektra (Irma Mellergaard) i Houvardas uppsättning av Richard Strauss opera 1999. Hur kunde jag ha glömt den?

Hos Mozart spelade Mats Persson i par med sin bror, som gjorde titelrollen. Vilken roll? Jo Leporello, förstås, mot Olle Perssons Don Giovanni, redan under GöteborgsOperans första säsong i maj 1995. Häromåret turnerade Mats Persson i Västra Götalandsregionen i en 1700-talsopera som på svenska ibland har kallats Ett litet huskors. Den operan har bara tre roller, en sopran, en basbaryton och en stum. Operan? La serva padrona av Pergolesi. Rollen? Uberto. Premiär i Skövde hösten 2014.
Operagåtan lockade den här gången ovanligt många medlemmar att svara. Allra först med rätt svar var Birgitta Nilsson, Lerum. Grattis!

Katarina Giotas och Jung Nan Yoon, foto - Mats Bäcker

Katarina Giotas och Jung Nan Yoon i Madame Butterfly . Foto: Mats Bäcker.

Mats Persson är just nu aktuell på Operan som Sharpless i Madame Butterfly.
Februaris operagåta anknyter till just Madame Butterfly. Den ges ju i en version som inte spelats i Sverige tidigare, den så kallade Bresciaversionen från 1904. Pinkerton är där ännu mer osympatisk än i den vanligen spelade versionen och hans amerikanska hustru har ett något större parti att sjunga än annars. Osökt kommer jag då in på andra operor som finns i olika versioner. Sex av dem söker jag här. Alla har spelats på GöteborgsOperan. Vilka verk kan det vara?

A. Min absoluta favoritopera. En opera som ibland har fyra akter, ibland fem. Den finns i en fransk femaktsversion (urpremiär i Paris) och i italiensk version med ibland fem akter, ibland fyra (urpremiär i Milano). På GöteborgsOperan gavs den, tyvärr skulle jag vilja säga, i den kortare, italienska versionen.

B. En betydligt kortare opera, endast en tredjedel av ovanstående, i GöteborgsOperans tappning med en akt utan paus, endast 80 minuter lång. Underbart är kort, skulle man kunna säga, för det var en helt ljuvlig uppsättning. Endast tre roller.

C. En opera med svensk anknytning i en version som faktiskt fick sin urpremiär i Göteborg. Den här versionen baserades på en sensationell upptäckt av tonsättarens egen originalskiss. Finns inspelad i en live-upptagning från Operan.

D. En opera som tonsättaren aldrig hann fullborda. Därför spelas den oftast i en version som fullbordades av en annan tonsättare. Så skedde också i Göteborg, i en magnifik uppsättning, som repriserades häromåret, då med nya sångare i de två kvinnliga rollerna.

E. Också en opera som tonsättaren aldrig hann fullborda. Därför är det fritt fram för regissörer att kasta om ordningen på akterna och sätta sin personliga prägel på verket. Tre olika sopraner sjunger rollerna i de tre akterna. På Stora teatern gjorde Rut Jacobson alla tre, vilket är mycket ovanligt. Den manliga huvudpersonen är med genom hela verket.

F. En opera som finns i två versioner, en med talad dialog mellan musiknumren och en med recitativ. Tre olika mezzosopraner alternerade i titelrollen, när den gavs i Göteborg.

G. En operett som getts i två olika versioner på GöteborgsOperan. Första gången med handlingen förlagd till Wien, andra gången till Göteborg.

När Du har kommit på lösningen kan Du skicka den direkt till: christer.elfverson@telia.com.
eller genom att klicka här: Christer Elfversson

En vän till mig (som ännu inte är operavän) påpekade häromdagen att ”GöteborgsOperans Vänner” egentligen är ett aningen vilseledande namn på vår förening. Han föreslog istället ”GöteborgsOperans Älskarinnor och Älskare”. Han tyckte det bättre beskrev det passionerade förhållande som han såg hos oss som gillar GöteborgsOperan. Vi gläds med Operans framgångar och vi blir ledsna de få gånger som den drabbas av bakslag eller negativ kritik. Det är kärlek, inte vänskap, tyckte han. Kanske har han rätt. Men GOV är en så behändig förkortning av namnet att det skulle vara opraktiskt att byta till GOÄOÄ.

GöteborgsOperans Vänner har rivstartat det nya året. Tisdagen den 19 januari satte Göran Gademan igång sin kurs Operahistoria. Kursen blev fulltecknad mycket snabbt. Föreläsningen om Wagner och Verdi den 15 mars kl 18.15-21.00 öppnas därför för andra än kursdeltagarna och flyttas till en större lokal, nämligen Orkestersalen. Även den lokalen har begränsning vad gäller publikens storlek, varför det är nödvändigt med föranmälan till GöteborgsOperans Vänner. Entréavgift: 100 SEK (kontant).

Göran Gademan var i elden också måndagen den 8 februari med vårens första operaintroduktion, Madame Butterfly. Nästa gång blir det Ambroise Thomas opera Hamlet, måndagen den 4 april kl 19.00. Den har konstigt nog aldrig spelats i Sverige. Kuriöst nog finns den med alternativa slut, apropå operagåtan om olika versioner ovan, ett där Hamlet dör, ett där han överlever. Det skall bli spännande att se vilket slut som regissören Stephen Langridge väljer för GöteborgsOperans version. Det ryktas att det blir båda!

Medlemstalet för vår förening har stigit något under hösten. Det är mycket glädjande! Fler har upptäckt att det kan löna sig på många sätt att vara en av GöteborgsOperans Vänner!
Må det bli ett lyckosamt år för GöteborgsOperan och för dess många vänner! Vi ses väl? Kanske på årsmötet den 7 mars kl 19.00 på Lilla scenen. Utöver årsmötesförhandlingarna kommer Operans VD Ronnie Hallgren då att medverka med en presentation av sig själv och verksamheten. Och så blir det stipendieutdelning!

Vi ses!

Christer

Christer Elfversson, ordförande för
cropped-go_vanner_logo_horisontell_jpg.jpg

 Panora rånhamnpiren i Mölle. Foto: WikiCommons.

Panorma sett från hamnpiren i Mölle. Foto: Wikimedia Commons.