Ordföranden har ordet – nov/dec 2015

Göteborgspanorama. Foto: WikiCommons.

Göteborgspanorama. Foto från Wikimedia Commons.

Minns Du frågorna i min förra krönika?
Christer 2015

A. En opera i tre långa akter med fyra stora roller, varav en s.k. ”byxroll”, samt ett myller av bifigurer, exempelvis en poliskommissarie, två överhovmästare, en sångare, en modist och tre faderlösa adelsflickor. Operan blev direkt en stor publiksuccé och spreds snabbt över hela världen. Den ingår nu i standard-repertoaren i varje opera hus som förfogar över ett orkesterdike med plats för närmre hundratalet musiker. Delvis berodde kanske den här operans popularitet på att den skilde sig radikalt från två operor som föregått denna i tonsättarens produktion. Operan innehåller musik som är bland det skönaste som skrivits för operascenen. Den är en av mina absoluta favoriter.

B. Urpremiären på denna opera beskrivs i Gademans Operahistoria som ”en av de mest sensationella succéerna i hela operans historia”. Det är ett storstilat spektakel i fem akter. Bland rollerna märks en hertig, en prinsessa, en bondflicka, en riddare och en präst. Kören får föreställa riddare, hovfolk, soldater, bönder, munkar och nunnor.

C. Efter urpremiären på denna opera fanns det kritiker som hävdade att den innebar ett hopp om europeisk operas pånyttfödelse. Orkestern spelar en huvudroll i operans sex mellanspel. Göran Gademan skriver i Operahistoria att havet ”är närvarande i varenda takt”. Om titelrollen (tenor) sägs det att han är ”en plågad individ och offer för samhället”.

Så löd ledtrådarna i förra månadens Ordföranden har ordet. Jag sökte tre operor som hade blivit sensationella succéer redan från början. Här kommer svaren: A) Richard Strauss Rosenkavaljeren, B) Giacomo Meyerbeers Robert le Diable (Robert av Normandie), C) Benjamin Brittens Peter Grimes.

Stötestenen var förstås B. Så vitt jag vet har den aldrig spelats i Sverige. Tänk om den kunde få sin svenska urpremiär på GöteborgsOperan! Först med rätt lösning var Thorsten Bengtsson. För tredje gången! Grattis!

Den här gången söker jag tre operor, som verkligen inte blev omedelbara framgångar, men som så småningom vann publikens – och kritikernas – uppskattning. Alla tre har spelats på GöteborgsOperan.

A. Den här operan fick från början ett svalt mottagande av publiken. Ämnesvalet chockerade. Miljön beskrevs som laglös. Titelfiguren framställs ohöljt som en kvinna med omoraliskt beteende. Till att börja med sägs det att minderåriga inte hade tillträde till föreställningarna. Men idag är det en av de allra mest spelade operorna. Musikaliskt innehåller den många slagnummer. En mezzo, en tenor, en baryton och en sopran är de fyra huvudrollerna. Senast i Göteborg alternerade titelrollen mellan Anette Bod, Ulrika Tenstam och Martina Dike.

B. Efter urpremiären på den här operan skrev en kritiker att han tyckte sig ha vistats på ett dårhus. En annan hade känt det som om operahusets väggar kom störtande ner över honom. I Prag orsakade första uppsättningen kravaller. Verket uppfattades som för rått och expressionistiskt! Både innehållet och musiken. Titelrollen i GöteborgsOperans uppsättning gjordes av Marcus Jupither.

C. Denna opera refuserades i sin första version av operaledningen på den opera där uruppförandet var planerat. Av en rad olika skäl: Ingen viktig kvinnlig roll, ingen kärlekskrank tenor, inga balettscener, ingen kärleksintrig, underlig och okonventionell musik, titelrollen en omöjlig basroll, för otympligt och för dystert och chockerande. Men efter många omarbetningar har den framförts över hela världen. Med framgång! För regin på GöteborgsOperan stod Folke Abenius.

När Du listat ut vilka verk det handlar om här skickar Du in Din lösning direkt till mig med E-post: Christer Elfversson

Ett aktivt år för GöteborgsOperans Vänner närmar sig sitt slut. Inför våren planerar vi att fortsätta med Göran Gademans introduktioner till premiärerna. Det blir Madame Butterfly den 8 februari, Hamlet den 4 april och Macbeth den 25 april. Med start i slutet av januari leder också Göran Gademan en kurs med utgångspunkt i hans bok Operahistoria.

I april reser vi till Malmö för musikalen Billy Elliot och operan Maskeradbalen. Med mera, med mera! Mer information kommer i ett medlemsbrev i början av december. Förhandsinformation finns här: Medlemsresa till Malmö Opera 16-17 april 2016

Jag hoppas vi ses!  Kanske redan på julfesten den 8 december?

Christer

Christer Elfversson, ordförande för
cropped-go_vanner_logo_horisontell_jpg.jpg

 Panora rånhamnpiren i Mölle. Foto: WikiCommons.

Panorma sett från hamnpiren i Mölle. Foto: Wikimedia Commons.