Från årsmötet i mars 2016

Här är protokoll från årsmötet den 7 mars 2016.