Årsmötet den 13 sep 2021

Handlingar till Årsmötet har skickats ut med post till medlemmarna per 20 aug 2021.

Kallelse och förslag till dagordning för Årsmötena 2020 och 2021

Tid: Måndagen den 13 september 2021 kl 19.00

Plats: S/S Marieholm vid Packhuskajen 8 – vid Operans personalingång.

S/S Marieholm sedd från älven. Foto från WikiCommons.

Förslag till dagordning:

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande för Årsmötet.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av sekreterare för Årsmötet.
 5. Val av två justerare för Årsmötet.
 6. Fråga om kallelse behörigen skett.
 7. Styrelsens Verksamhetsberättelser för 2019-2020.
 8. Fastställande av Resultat- och Balansräkningen.
 9. Revisorernas berättelse.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 11. Val av styrelseledamöter.
 12. Val av ordförande.
 13. Val av revisorer och revisorssuppleant.
 14. Val av valberedning.
 15. Fastställande av årsavgift.
 16. Motionsbehandling.
 17. Övriga frågor.
 18. Mötets avslutning.

Efter årsmötesförhandlingarna får vi möta Operans biträdande konstnärlige ledare för opera/drama Anders Ottosson, som låter oss ta del av några musikaliska minnen från tiden på Stora teatern till livet på GöteborgsOperan idag.

Därefter blir det stipendieutdelning. Vem får GOV:s stipendium i år?

Efter stipendieutdelningen blir det för dem som så önskar en liten måltid:

Stor räkmacka, ett glas vin samt kaffe och kaka.

Pris: 325 SEK per person.

Anmälan till måltiden görs genom att sätta in 325 SEK på föreningens bankgiro 358-0040 senast den 8 september 2021.

Glöm inte att ange vem anmälan avser samt e-postadress. Om sådan saknas går det bra med telefonnummer.

Anmäl också eventuella önskemål om vegetariskt alternativ.

Göteborg den 20 augusti 2021

Christer Elfversson, ordförande

cropped-go_vanner_logo_horisontell_jpg.jpg