GOV:s stipendiat 2021

Styrelsen för GöteborgsOperans Vänner har beslutat,

att tilldela

Anders Ottosson

GöteborgsOperans Vänners stipendium 2021

för lojalt mångårigt och varierande verksamhet på gamla Storan och på GöteborgsOperan, som pianist, repetitör, kapellmästare, inspiratör och konstnärlig ledare till fromma för personal och publik –

Operavännernas tack!

Anders Ottosson med stipendieblommor.

Varmaste välgångsönskningar inför fortsatt kombinerat ledarskap och konstnärskap.

Göteborg den 13 september 2021

Christer Elfversson

Christer Elfversson

ordförande för GöteborgsOperans Vänner

Tidningsklipp från Göteborgs-Posten den 30 september 2021.
cropped-go_vanner_logo_horisontell_jpg.jpg