Årsmöte den 10 mars 2014

Ett 40-tal medlemmar hade samlats till årsmötet den 10 mars 2014 i Lilla scenen.

Ett 40-tal medlemmar hade samlats till årsmötet den 10 mars 2014 i Lilla scenen.

I samband med årsmötet delades årets stipendier ut – se särskild artikel: Stipendiater 2014.

Dagordning och verksamhetsberättelse delades ut i samband med mötet. De medlemmar, som inte kunde deltaga vid årsmötet och som önskade ta del av handlingarna, kunde få dem sig tillsända med post. Här kan Du läsa styrelsens Verksamhetsberättelse 2013.

Till ordförande på ett år valdes Christer Elfversson efter Monica Westerberg-Karsegård, som avsagt sig omval. I övrigt består styrelsen av ledamöterna Rigmor Börjesson, Bitte Holmquist och Agneta Winqvist. Till suppleanter valdes Stig Börjesson och Jan-Erik Hultman.

Karin Brittsjö efterträder Göran Gademan, som GöteborgsOperans representant och ledamot i styrelsen. Hon arbetar vid operans informationsavdelning och har tidigare bland annat haft hand om personalfrågor (HR-frågor) inom operan.

Avgående ordförande Monica Westerberg-Karsegård och avgående ledamöter Tommy Crona, Göran Gademan samt Mats-Inge Olsson avtackades för ett gediget och mycket uppskattat arbete i föreningen.

Årsmötet beslutade, att utse Göran Gademan till hedersmedlem i GöteborgsOperans Vänner.

Årsmötet beslutade dessutom, att utse Monica Westerberg-Karsegård till hedersordförande i GöteborgsOperans Vänner.

Revisorerna Monica Påhlsson och Björn Olsmats liksom revisorssuppleanten Lennart Dahlberg blev omvalda.

För valutskottet omvaldes Lennart Röök som sammankallande med Christer Forss som ledamot och med Hans Andréasson som nyvald suppleant.

Vid förra årsmötet godkändes en stadgeändring vad gäller mandatperioden för ordförande till att vara två år. Mandatperioden skall läggas på så sätt, att perioderna för ordförande och kassör går om lott. Förslaget måste godkännas av två årsmöten för att ändringen skall träda i kraft. Alltså krävdes ett förnyat beslut vid årets möte den 10 mars. Årsmötet 2014 beslutade också i enlighet med tidigare årsmötesbeslut från 2013. När protokollet från årsmötet 2014 är justerat, så är de nya stadgarna antagna. Stadgarna kommer även att publiceras på här på Hemsidan.

Ett nytt förslag har kommit i år, att suppleanter i styrelsen skall ändras till att vara ordinarie styrelsemedlemmar. Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. För att stadgeändringen skall träda i kraft krävs ytterligare ett beslut från ett medlemsmöte eller vid årsmötet i mars 2015.

Här kan Du läsa föreningens stadgar, vilka gäller för närvarande: Stadgar GOV 2013.

S/S Marieholm förtöjd  vid kaj i Göteborgs hamn.

S/S Marieholm ligger förtöjd vid kaj i Göteborgs hamn.

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar avslutades kvällen med en franskinspirerad måltid på S/S Marieholm, förtöjd vid kaj nära GöteborgsOperans sceningång.

Läs om S/S Marieholm och hennes äventyrliga historia. Webbredaktören minns tiden fram till 1976 när ”Flaggen” med CKF – Chefen för Kustflottan – hade sin stab på ”HMS Marieholm”.

cropped-go_vanner_logo_horisontell_jpg.jpg