Medlemsmöte den 14 maj 2014

Gluck-aftonen inleddes med:

MEDLEMSMÖTE

Tidpunkt: Onsdagen den 14 maj 2014 kl. 18.00.

Plats: Korsalen, GöteborgsOperan.

Välförtjänta applåder till artister och musiker i "Rusalka" - en sagolikt lyckad föreställning! Foto: Eskil Malmberg.

Välförtjänta applåder till artister, körsångare och musiker i ”Rusalka” – en sagolikt lyckad föreställning! Foto: Eskil Malmberg.

GöteborgsOperans Vänner beslutade vid årsmötet den 10 mars 2014, att ändra i stadgarna beträffande antalet ledamöter i styrelsen och att omvandla suppleanter till ordinarie ledamöter i styrelsen.

För att kunna ta det andra steget i stadgeändringen genomför vi därför ett extra Medlemsmöte. På dagordningen är det också konsekvensärenden med anledning av ändringen i stadgarna. Vi kommer att föreslå, att besluten justeras omgående, så att vi genast kan börja verka efter de nya stadgarna.

Styrelsens nuvarande suppleanter, Stig Börjesson och Jan-Erik Hultman, föreslås bli ordinarie ledamöter. Antalet ledamöter föreslås bli sex-åtta förutom ordföranden.

Förslaget till stadgeändring innebär en ändring av § 3 i föreningens stadgar, så att styrelsen skall bestå av sju till nio ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Denna ordning föreslås istället för nuvarande sammansättning med fem ordinarie ledamöter och två suppleanter.

Lydelsen av stadgarnas § 3 första meningen föreslås bli:

”Föreningens angelägenheter skall handhas av en styrelse bestående av sju till nio ledamöter.”

Väl mött!

Christer Elfversson

Ordförande

cropped-go_vanner_logo_horisontell_jpg.jpg