Ny hedersmedlem i GOV

Gunilla med Aida-bakelse1.jpgGunilla Flinck med en Aida-bakelse
på Birgit Nilsson Museum 2018.
Foto: Eskil Malmberg.

———————————————————————————————————

Styrelsen för GöteborgsOperans Vänner har den 7 juni 2018 beslutat, att utse vår medlem Gunilla Flinck till Hedersmedlem i GöteborgsOperans Vänner.

I våras medverkade Gunilla Flinck i operavännernas firande av Birgit Nilssons 100-årsjubileum. Gunilla gjorde då en både personlig och saklig presentation av jubilaren, som hon själv hade arbetat med vid några tillfällen.

Christer Elfvensson framhåller, ”att förberedelserna för framträdandet var – det märktes tydligt – gedigna och framträdandet präglades av entusiasm, glädje, kompetens och publikkontakt”.

Gunilla Flinck har i många år präglat det göteborgska och svenska musiklivet som pianist, ackompanjatör, lärare, radioproducent och uppskattad föreläsare.

Den 29 september i år erhöll Gunilla Flinck Kungl. Patriotiska sällskapets medalj för enastående insatser inom den klassiska musikens område ur tidigare landshövding Lars Bäckströms hand.

Se även: Hedersordförande och hedersmedlemmar.

cropped-go_vanner_logo_horisontell_jpg.jpg