Operaresa till Berlin 31 mars-4 april 2022 är inställd