Förtroendevalda och redaktion 2014

Stora delar av den styrelse, som utsågs vid årsmötet den 10 mars 2014. Från vänster: Bitte Holmquist, Karin Brittsjö, Christer Elfersson, Stig Börjesson, Rigmor Börjesson och Agneta Winqvist.

Stora delar av styrelsen, som utsågs vid årsmötet den 10 mars 2014. Från vänster: Bitte Holmquist, Karin Brittsjö, Christer Elfversson (ordförande), Stig Börjesson, Rigmor Börjesson och Agneta Winqvist. Christina Carlsson, Jan-Erik Hultman och Mats-Inge Olsson saknas på bilden. Fotograf: Eskil Malmberg.

Vid årsmötet den 10 mars 2014 och medlemsmötet den 14 maj valdes styrelsen för GöteborgsOperans Vänner.

Styrelsen har följande sammansättning efter konstituering:

Ordförande: Christer Elfversson
Mobiltel: 070-310 93 46
E-post: Christer Elfversson

Jan-Erik Hultman, suppleant istyrelsen för GOV. Foto: Eskil Malmberg.

Jan-Erik Hultman, ledamot i styrelsen för GOV. Foto: E. Malmberg.


Vice ordförande: Bitte Holmquist
Kassör: Christina Carlsson
Sekreterare: Rigmor Börjesson
Ledamot: Agneta Winqvist
Ledamot: Stig Börjesson
Ledamot: Jan-Erik Hultman
Ledamot: Mats-Inge Olsson
GO:s representant: Karin Brittsjö

Revisorer
Revisorer: Monica Påhlsson och Björn Olsmats
Revisorsuppleant: Lennart Dahlberg

Valberedning
Sammankallande: Lennart Röök
Mobiltel: 070-581 25 60
E-post: Lennart Röök

Ledamot: Christer Forss
Telefon: 031-41 64 03
E-post: Christer Forss

Suppleant: Hans Andréasson

———————————————————————————————————————————-

GöteborgsOperan vid "Kajplats Lilla Bommen".

GöteborgsOperan vid ”Kajplats Lilla Bommen”.

Till styrelsen har knutits en redaktion för Hemsidan.
Den utgörs av redaktörerna Magnus Nordstrand och Eskil Malmberg.

Från den 1 september 2013 bevakar Magnus Nordstrand även operahorisonten från Oslo. Sedan tidigare har Eskil Malmberg bevakat Kungl. Operan i Stockholm.

Kontakt med Hemsidans redaktion: Eskil Malmberg

Antalet visningar av Hemsidan ökade från 2.358 år 2012 till 3.493 under 2013 – en ökning med 48 procent. Sedan starten av sidan i början av 2011 hade den i december 2014 visats vid över 10 700 tillfällen.

cropped-go_vanner_logo_horisontell_jpg.jpg