Verksamhetsberättelse 2013

Åke Zetterström som "Dulcamara", foto:  Mats Bäcker.

Åke Zetterström som ”Dulcamara”, Foto: Mats Bäcker.

”Verksamhetsberättelse 2013” godkändes av Årsmötet den 10 mars 2014.

————————————————————————————————————————————
cropped-go_vanner_logo_horisontell_jpg.jpg
————————————————————————————————————————————
Verksamheten för GöteborgsOperans Vänner 2013
————————————————————————————————————————————

Organisationsnummer 802444-6455.

2013 var föreningens 38:e verksamhetsår.

Årsmötet hölls den 11 mars 2013.

Fr.o.m. årsmötet har styrelsen bestått av:
Ordförande Monica Westerberg-Karsegård,
V.ordf. Mats-Inge Olsson,
Kassör Tommy Crona,
Sekreterare Rigmor Börjesson.
Suppleanter: Agneta Winqvist och Stig Börjesson.
Operans representant har varit Göran Gademan.

Vid ordinarie årsmöte 2014 går mandattiden ut för Monica Westerberg-Karsegård, Tommy Crona och Mats-Inge Olsson medan övriga har ett år kvar.

Till revisorer omvaldes Monica Påhlsson och Björn Olsmats med Lennart Dahlberg som suppleant.

Till valberedning omvaldes Lennart Röök och nyvaldes Christer Forss.

Föreningens årliga stipendier tilldelades Erika Sax, Mia Karlsson och Eva-Lotta Ohlsson.

Vid utgången av 2013 var antalet medlemmar i föreningen 489 personer.

Avgiften var oförändrad 200 SEK för enskild medlem och 300 SEK för familj. Avgiften för ungdom under 30 år är 75 SEK.

Årets resa gick till Läckö den 24 juli där vi såg Benjamin Brittens ”En Midsommarnattsdröm”.

Under året gav Göran Gademan fem inspirerande och lärorika introduktioner till kommande premiärer. Det började den 4 februari med Tristan och Isolde fortsatte den 3 april med Simon Boccanegra, den 10 juni med En Midsommarnattsdröm, den 9 september med Billy Budd och avslutningsvis den 11 november med Kärleksdrycken.

Under året firade vi tre av operahistoriens stora kompositörer. Richard Wagner och Giuseppe Verdi föddes 1813 och Benjamin Britten 1913. Först ut var Richard Wagners födelsedag den 22 maj. Sedan följde Giuseppe Verdis födelsedag den 10 oktober och Benjamin Brittens födelsedag den 22 november.

I samband med firandet gav Göran Gademan mycket uppskattade föreläsningar om varje kompositör. I samband med dessa firanden intog vi en måltid med anknytning till kompositörens födelseland på Hotell Eggers (Verdi och Wagner) samt på restaurang Bommen (Britten).

Den 24 april gästades vi av Göteborgs Operans försteregissör, David Radok, som förde ett spännande och engagerat samtal med Göran Gademan om en operaregissörs arbete.

Den 15 augusti deltog Göteborgs Operans Vänner i kulturkalaset på Götaplatsen och årets aktiviteter avslutades med en julfest på Artisten den 12 december där vi efter en god måltid lyssnade till Artistens Wagnerkonsert.

Föreningens hemsida har genom ett fortsatt arbete av Eskil Malmberg och Magnus Nordstrand hållits uppdaterad och aktuell.

Styrelsen har under året haft nio protokollförda styrelsemöten. Vid flertalet möten har även suppleanterna deltagit.

Under året har sex medlemsbrev sänts ut till medlemmarna med information om vad som händer i föreningen.

Göteborg den 13 januari 2014

Monica Westerberg-Karsegård, ordförande

Tommy Crona, kassör

Rigmor Börjesson, sekreterare

Mats- Inge Olsson, vice ordförande

Göran Gademan, GöteborgsOperans representant, ledamot

————————————————————————————————————————————

Anna-Maria Hallgarn i "Carmencita Rockefeller". Foto: Markus Gårder

Anna-Maria Hallgarn i ”Carmencita Rockefeller”. Foto: Markus Gårder.

GöteborgsOperan har något för alla sina Vänner!

GöteborgsOperan har alltid något för alla sina Vänner!

cropped-go_vanner_logo_horisontell_jpg.jpg