1 a. Årsmöte den 27 mars 2023

Kallelse och förslag till dagordning

GÖTEBORGSOPERANS VÄNNER

Göteborg 202-03-06

Till våra medlemmar i GöteborgsOperans Vänner

KALLELSE OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTET 2023 Måndagen den 27 mars kl 18.30 på Göteborgsoperans Lilla scen.

 1. Mötet öppnas.
 2. Val av ordförande för årsmötet.
 3. Godkännande av dagordningen.
 4. Val av sekreterare för årsmötet.
 5. Val av två justerare för årsmötet.
 6. Fråga om kallelse behörigen skett.
 7. Styrelsens Verksamhetsberättelse för 2022 – bifogas kallelsen vid utskick via mejl och finns upptryckt på årsmötet. Vill du ha den hemskickad i pappersform – kontakta Agneta Winqvist på telefon: 0739-71 71 00 – gäller även Resultat- och Balansräkningen.
 8. Fastställande av Resultat- och Balansräkningen – bifogas kallelse vid utskick via mejl och finns upptryckt på årsmötet.
 9. Revisorernas berättelse.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 11. Val av styrelse.

Valberedningens förslag till årsmötet i Göteborgsoperans Vänner
Christer Elfversson, Christer Fors lämnar styrelsen och så också Mats-Inge Olsson som har avböjt omval.
– Ordförande – vald på två år: Bitte Holmquist – nyval
– Ledamöter – valda på två år: Agneta Winqvist – omval
– Marie Cederberg – omval
– Ledamot vald på ett år: Madeleine Larsson – nyval

– Ledamöterna: Thorsten Bengtsson, Lars Larsson och Magnus Nordstrand valdes föregående år på två år och kvarstår därmed i styrelsen.

12. Val av revisorer och revisorssuppleant.
– Ordinarie revisorer Torbjörn Hedlund och Jan Håkansson föreslås väljas om på ett år.
– Revisorssuppleanten Tommy Crona föreslås också han väljas om på ett år.

13. Val av valberedning.
Valberedningen har bestått av Anita Manskog och Marie Louise Humble.

14. Fastställande av årsavgift.
Styrelsens förslag: Medlemsavgiften föreslås vara oförändrad, 200 kronor per medlem/år.

 1. Motionsbehandling.
 2. Övriga frågor.
 3. Mötet avslutas.

Vem får GO-vännernas stipendium i år?

Efter årsmötesförhandlingarna blir det stipendieutdelning i GöteborgsOperans foajé.

Ingen anmälan behövs för deltagande i årsmötesförhandlingarna och stipendieutdelningen.

Efter stipendieutdelningen blir det, för dem som så önskar, en liten måltid i GöteborgsOperans restaurang. Se särskild inbjudan.

Göteborg den 6 mars 2023

Bitte Holmquist, tf ordförande

cropped-go_vanner_logo_horisontell_jpg.jpg

/emg 2023-03-11