9. Medlemskap 2022/2023 i ”GO-Vänner”

GO images-21

Att bli medlem i GöteborgsOperans Vänner är en investering på 200 SEK per person och kalenderår eller 300 SEK för hela familjen om man är bosatt på samma adress. För medlem under 30 år är avgiften endast 75 SEK för år 2022.

GöteborgsOperan är för GO-Vänner.

Betala in Bankgiro 358-0040 och ange namn (ny), bostadsadress och e-postadress.

Det går även bra, att använda sig av föreningens

SWISH 123 191 53 39 och då uppge namn (ny),  bostadsadress och e-postadress.

Årsmötet i mars 2022 beslutade, att medlemsavgiften för 2023 kommer att vara 200 SEK per person. Ungdomsrabatten och den så kallade familjerabatten slopas alltså fr.o.m 2023.

Den medlem, som värvar en eller flera nya medlemmar fram till och med den 31 juli 2022, erhåller för varje värvad medlem ett presentkort på GöteborgsOperan om 200 SEK. Blir man medlem under den resterande kampanjtiden gäller medlemskapet även för 2023.

Som ny medlem räknas den person, som inte varit medlem under åren 2020-2022. När medlemsavgiften för 2023 avseende den nya medlemmen är betalad och registrerad av föreningens kassör erhåller värvaren sitt presentkort.

Anmäl den nye medlemmens (namn, bostadsadress och e-postadress) till föreningens kassör Thorsten Bengtsson 
eller till Agneta Winqvist 073-971 71 00.

Föreningens postadress är:
GöteborgsOperans Vänner
GöteborgsOperan
Christina Nilssons Gata
411 04 GÖTEBORG

Mejl: goteborgsoperansvanner@gmail.com

Vid byte av person- eller adressuppgift meddela då Thorsten Bengtsson, som sköter GOV:s Medlemsregister, nya uppgifter om namnbyte, adressändring, nytt eller ändrat telefonnummer eller mobilnummer samt aktuell mejladress. Klicka bara på hans namn, så kommer det upp ett mejl med en färdigskriven mejladress!

Hur den nya lagen Dataskyddsförordningen (GDPR) hanteras inom GöteborgsOperans Vänner framgår av styrelsens information, som Du kan läsa här: GDPR 2018

cropped-go_vanner_logo_horisontell_jpg.jpg